top of page

Bounce with head Challenge 50 - Tâng bóng bằng đầu

  • 5
  • 4
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

1.How many times can you do? Pls send video us but you must wear puma kit(shirt, short and socks) Bạn có thể tâng bóng bằng đầu bao nhiêu lần? Vui lòng gửi video tham gia thử thách cho chúng tôi. Yêu cầu mặc bộ đồng phục tập luyện của AC Milan ( áo, quần và tất ) 2. Ball in the air with no touching on the ground How many times can you do that? Bóng phải liên tục ở trên không, nếu bóng chạm đất: thử thách kết thúc. Bạn có thể làm được bao nhiêu lần như vậy?

金額

無料

シェアしましょう

既に参加していますか? ログイン

bottom of page