top of page

Lifting Challenge 100 - Thử Thách tâng bóng 2 chân

  • 5
  • 4
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

1. How many times can you do? Pls send video us but you must wear puma kit(shirt, short and socks) Bạn có thể thực hiện bao nhiêu lần? Vui lòng gửi video tham gia thử thách cho chúng tôi. Yêu cầu mặc bộ đồng phục tập luyện của AC Milan ( áo, quần và tất ) 2.Right/left (1 touch for each) Kicks up over (ball in the air with no touching on the ground) How many times can you do that? Tâng bóng bằng 2 chân (lưu ý: chỉ sử dụng mu bàn chân), đổi chân chạm bóng liên tục (bóng phải ở trên không trong suốt quá trình thực hiện thử thách, nếu bóng chạm đất: thử thách kết thúc.) ***Lưu ý: chỉ dùng mu bàn chân để tâng bóng! Bạn có thể làm được bao nhiêu lần như vậy?

金額

無料

シェアしましょう

既に参加していますか? ログイン

bottom of page